Kalite ve Kontrol
Kurumsal
  FİZİK LABORATUARI
Fizik laboratuarı; kalite ve İSG yönetim sistemleri kapsamında ve TS EN 197-1 standardı çerçevesinde hazırlanmış girdi,proses ve ürün aşamalarındaki kalite planları,spesifikasyonlar ve talimatlar doğrultusunda  fabrikaya güvenilir kaynaklardan (onaylı tedarikçilerden) alımı yapılan girdi malzemesinin( ham ve yardımcı madde (kalker,kil,alçı taşı ve tras(puzolan)) ile düzeltme maddeleri (demir cevher, boksit, pirit vs.) , kömür (ithal linyit ,yerli linyit ve petrokok) ,çimento torbası,çimento kimyasalı gibi )üretim akış şeması ve fabrika numune alma noktaları şemasında belirtilen noktalardan girdi kalite planına uygun aralıklarda  numune alımını gerçekleştirir.
   
  KİMYA LABORATUARI
Kimya laboratuarında;klinker ve çimento üretiminin planlama ,üretim ve son kullanıcıya(müşteriye ) ulaşım aşamalarında TS EN 197-1 standardının öngördüğü kimyasal gereklilikler tespit edilir.Bu amaçla girdi,proses ve nihai ürün kalite planları doğrultusunda hazırlanmış spesifikasyonlar (girdi,ham karışım ve farin,nihai ürün )ışığında fizik laboratuarınca alınan ve analize hazırlanan numunelere TS EN 196-2:Çimento Deney metotları-Bölüm 2:Çimentonun kimyasal analizi standardına göre hazırlanmış  talimatlar eşliğinde kimyasal analizler (SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3, MgO, SO3, Cl, Na2O, K2O, sCaO) yapılır.Katkılı çimentolarda katkı tayini, kömürlere ısıl değer,kül,kükürt,uçucu madde tayini  ve diğer girdilere (çimento torbası vs..gibi) boyut ,ebat kontrolü   ve  sonuçların gerek bilgisayar gerekse analiz defterlerine kaydedilmesi işlemleri yine bu laboratuarda  gerçekleştirilir.
     
  BETON LABORATUARI
Beton laboratuarında TS EN 196-7:Çimentodan numune alma ve hazırlama tayini standardına uygun olarak alınan değirmen ve mikser  çalışmaları,satışı yapılan  çimento numuneleri,döner fırın üretimi olan öğütülerek hazırlanmış klinker numuneleri,  ile puzolanik aktivitesi yapılacak puzolan(tras)  ve diğer deneme çalışmaları için mekanik testler yapılır.Bu testler  sırasıyla;TS EN 196-1:Dayanım Tayini standardına göre ; standart kıvam tayini(su ihtiyacı), 2  ve 28 günlük erken ve standart dayanım tayini ,TS EN 196-3:Hacimsel genleşme ve priz süresi tayini(donma başlangıcı ve sonu) ve puzolanik aktivite deneyidir.Laboratuar sonuçları beton defterine ve aktivite defterine kaydedilir,bilgisayar ortamına istatistiki veri olarak aktarılır.